Agrosavet-Irrigation d.o.o

Podizanjem svesti ljudi u ekonomsku isplativost, dobit, i sigurnost žetve, koja se može ostvariti povećanjem površina koje su pod sistemima za navodnjavanje je tema kojom bi se sigurno trebalo baviti mnogo više u vreme tržišne ekonomije. Uprkos dugogodišnjem zanemarivanju, jednostavna računica veće ekonomske isplativosti pri korišćenju svih agrotehničkih mera navela je na podizanje novih i revitalizaciju starih sistema, čime smo se po veličini i broju obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje vratili na godine do pre rata(u SFRJ 200000ha je bilo pod zalivnim sistemima). Postoji nada da će taj broj ići na više iz godine u godinu i da će država/e pomoći i malim i velikim proizvodjačima pod otvorenim nebom. Kompanija Agrosavet-Irrigation je osnovana iz razloga i sa ciljem revitalizacije starih i izgradnje novih zalivnih sistema .

Kako navodnjavati?

Bilo koji tip sistema za navodnjavanje unaprediće Vašu poljoprivrednu proizvodnju - to je činjenica. Ekonomska isplativost bilo kakvog tipa sistema uvek postoji. Naša firma veliki naglasak stavlja i na cenu eksploatacije tog sistema! Zato vas pitamo: "KAKO NAVODNJAVATI?" Treba nešto obaviti uz minimalni trošak - mi bismo rekli pametno. Treba isplanirati sve do detalja, koristiti nešto za šta je dokazano da je sigurno i provereno, kako kod nas tako i u svetu. Moramo naglasiti da naši budući saradnici, partneri i korisnici nasih usluga mogu slobodno da nas kontaktiraju za bilo kakav savet ili mišljenje. Zavisno od površine, radimo procenu ekonomske ispativosti, cenu, vreme otplate i naravno godišnji trošak za sistem.

Šta nas izdvaja od konkurencije i zbog čega se preporučujemo?

Osnivač kompanije je diplomirani inženjer melioracije, koji poseduje preko 25 godina radnog iskustva u struci na terenima u Vojvodini. Dugogodišnje iskustvo na proizvodnji, servisiranju i održavanju mašinskih i elektro sklopova za mašine za navodnjavanje krasi naše servisere. Lideri smo u našoj zemlji po broju obnovljenih zapuštenih meliorativnih sistema kao i izgradnji potpuno novih sistema za navodnjavanje. Uz pomoć stručnih saradnika gradjevinske operative rešavamo bilo kakav irigacioni problem . Radimo zaštine sisteme protiv kradja sistemom alarma - dojave, kako za već postojeće sisteme tako i za nove. Takodje radimo revitalizaciju, servis, remont automatskih mašina bilo kog drugog proizvodjača, a da to nije Valmont odnosno nekada Sever .